Reklamacije i prigovori

Reklamacije i Prigovori

Prigovor na našu kvalitetu usluga pošaljite e-mailom na info@stidljivko.com.  Molimo vas da u prigovoru navedete informacije s brojem narudžbe, ime i prezime, te opisom reklamacije. Na sve primjedbe i prigovore odgovorit ćemo najkasnije u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora.

Odredbom Europske komisije br. 524/2013 o on-line rješavanju potrošačkih sporova koja se primjenjuje od 09.01.2016 godine, u pogon je stavljena Platforma za online rješavanje potrošačkih sporova (Platforma za ORS). Elektronska poveznica (link) na Platformu za ORS - http://ec.europa.eu/odr